Garantija

Visām precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija, ražotāja sertifikāti un tās atbilst Eiropas standartiem. Interneta veikala katras preces kartiņā ir norādīts garantijas termiņš. Ja precei nav norādīts garantijas termiņš, tad tas ir 2 gadi.

Garantijas termiņš tiek norādīts arī garantijas talonā (parasti garantijas termiņš ir 2 gadi). Atsevišķām precēm garantijas termiņš ir pat 50 gadi. Precēm, kurām ir ražotāja izstrādāts garantijas talons, tas tiek pievienots komplektā. Garantijas talonā var iepazīties ar garantijas termiņu un precīziem ekspluatācijas nosacījumiem. Ievērojiet tos un Jums neradīsies neērtības ar preces garantijas apkalpošanu.

Atceries: Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā tikai tad, ja garantijas talonā (ja tas ir iekļauts preces komplektācijā) ir pareizi un skaidri norādīts: preces modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, ja ir skaidri saskatāms pārdevēja paraksts un zīmoga nospiedums. Garantijas talons ir derīgs tikai, uzrādot pirkumu apliecinošu dokumentu. Aizliegts veikt labojumus garantijas talonā, tad tas tiks uzskatīts par spēkā neesošu.

Svarīgi: Lūdzam uzmanīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju, lai izvairītos no pārpratumiem piesakot preces garantiju.